top of page

Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


KSCREATIONS hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen KSCREATIONS en jou, als (potentiële) klant. 

1. Wie ben ik?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website: www.kscreations.be

KSCREATIONS, met maatschappelijke zetel/vestigingsadres te Paradijsstraat 8, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0741.665.166 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Paradijsstraat 8, 2000 Antwerpen

 • Per e-mail: info@kscreations.be

 • Per telefoon: +324 77 06 61 80

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat KSCREATIONS het nodige kan doen voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden van events of komende nieuwtjes. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij KSCREATIONS. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het plaatsen van recensies van mijn diensten/producten, die geplaatst kunnen worden op mijn website en social media.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van KSCREATIONS. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die KSCREATIONS organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege KSCREATIONS, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

KSCREATIONS is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet KSCREATIONS in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt KSCREATIONS over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij KSCREATIONS verbonden aan het privacy-beleid. KSCREATIONS doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van KSCREATIONS. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

 

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met KSCREATIONS. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@kscreations.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

10. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf 31/05/2022.

KSCREATIONS behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

11. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

bottom of page